เกี่ยวกับเรา

previous arrow
next arrow
Slider


เกี่ยวกับเรา

“บริษัท เอเชีย เวลเนส พลัส จํากัด” เป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนําเข้าและจําหน่ายอุปกรณ์ ออกกําลังกายคุณภาพทุกชนิด ได้แก่

• อุปกรณ์ออกกําลังกาย “ภายในอาคาร (In Door)” ทั้ง
      - อุปกรณ์สําหรับใช้ “ภายในบ้าน (Home Use)”
      - อุปกรณ์คุณภาพสูงสําหรับ “ฟิตเนส ยิม และองค์กร” (Commercial Equipment)

• อุปกรณ์ออกกําลังกายภาย “นอกอาคาร (Out Door)”

• อุปกรณ์สําหรับ “สนามเด็กเล่น (Play Ground)”

และ “การบริการหลังการขาย” ที่เป็นนโยบายที่ทางบริษัทฯ เน้นเป็นนโยบายหลัก ของเรา ด้วยทีมงานมืออาชีพ มีความรู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาโดยเฉพาะ“บริการที่ชื่อสัตย์ ชัดเจนและจริงใจ ด้วยสินค้าคุณภาพมาตรฐานสากล”พื้นที่บริการ

พื้นที่รับผิดชอบหลักของเราคือ ภาคใต้ตอนล่าง (สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)

“สํานักงานใหญ่” ตั้งอยู่ที่ 1/2 ถ.หอยมุกต์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

“ศูนย์บริการสาขา” ปัจจุบันมีศูนย์บริการ 2 สาขา เพื่อให้เข้าถึงการบริการที่เข้าถึงลูกค้า

• “ศูนย์บริการปัตตานี” ตั้งอยู่ที่ 139 ถ.รูสมิแล ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

• “ศูนย์บริการยะลา” ตั้งอยู่ที่ 497 ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000

และกําลังดําเนินการ เปิดศูนย์บริการแห่งที่ 3 “ศูนย์บริการนราธิวาส” ในเร็วๆนี้

ในปัจจุบัน หน่วยงานของรัฐ เอกชน และองค์กรต่างๆ ให้ความสําคัญกับการดูแล สุขภาพของบุคลากรในองค์กร “ห้องออกกําลังกาย (Fitness Gym)” ภายในองค์กรจึง กลายเป็นสิ่งจําเป็นที่ทุกองค์กรต้องมี ทั่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลผู้บริหารรุ่นใหม่ เพราะจากงานวิจัยในเรื่อง “สุขภาพที่ดี จะส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการทํางานให้ดี ขึ้นตามไปด้วย”ทางบริษัทฯ ของเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสุขภาพของท่าน ด้วยประสบการณ์ ความรู้ที่มี และอุปกรณ์ออกกําลังกายคุณภาพมาตรฐานสากล ให้ “คําปรึกษา ออกแบบ และวางระบบ ฟิตเนส ยิม ให้เหมาะสมกับทุกองค์กร” ให้ใช้งานเต็มประสิทธิภาพตาม “หลักวิทยาศาสตร์การกีฬา” ที่ยอมรับโดยทั่วไป“เมื่อบุคลากรในองค์กรสุขภาพดี ประสิทธิภาพการทํางานก็จะดีตามไปด้วย”ใบรับรองคุณภาพสินค้า


ใบรับรองสำหรับบุคคลากร


ใบรับรองสำหรับบุคคลากรShopping Cart
ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
ยอดซื้อ
฿0
ยอดซื้อทั้งหมด
฿0
เลือกซื้อสินค้าต่อ
0