ติดต่อเรา


ติดต่อเรา


บริษัท เอเชีย เวลเนส พลัส จํากัด ASIA WELLNESS PLUS CO.,LTD.

สำนักงานใหญ่
ที่อยู่ : 1/2 ถนนหอยมุกต์ ตําบลหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร/แฟกซ์ :074-818-909
อีเมล์ : Asia.wp2017@gmail.com
  

ศูนย์บริการปัตตานี
ที่อยู่ : 139 ถ.หนองจิก ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทร/แฟกซ์ :073-710313,089-463-2447
อีเมล์ : Asia.wp2017@gmail.com
  

ศูนย์บริการยะลา
ที่อยู่ : 497 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000
โทร/แฟกซ์ :073-720212,083-190-4544
อีเมล์ : Asia.wp2017@gmail.com
  

ศูนย์บริการนราธิวาส
ที่อยู่ : 143/5 ถ.สุริยะประดิษฐ์ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
โทร/แฟกซ์ :073-700313,083-190-4544,094-6262848
อีเมล์ : Asia.wp2017@gmail.com
  


ส่งข้อความติดต่อสอบถาม

Shopping Cart
ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
ยอดซื้อ
฿0
ยอดซื้อทั้งหมด
฿0
เลือกซื้อสินค้าต่อ
0